OFFB
Mạng xã hội Xe và Giao thông sôi động ở Việt Nam.

Xăng RON95 vẫn tăng giá dù chi ‘đậm’ quỹ bình ổn

Mỗi lít xăng RON95 tăng 190 đồng từ 15 giờ ngày 27-8, dù cơ quan điều hành giá đã chi quỹ bình ổn xăng dầu ở mức 670 đồng/lít đối với mặt hàng này.

Theo liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ ngày 27-8, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 và dầu mazut giữ ổn định, giá dầu diesel giảm 240 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 82 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít so với giá hiện hành.

Như vậy, giá các mặt hàng xăng dầu được bán trên thị trường với mức như sau: Xăng E5RON92 14.409 đồng/lít; xăng RON95 có giá 5.114 đồng/lít; dầu diesel là 11.961 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 10.125 đồng/lít và dầu mazut có giá bán 11.183 đồng/kg.

Xăng RON95 vẫn tăng giá dù chi 'đậm' quỹ bình ổn 1, OFFB
Xăng RON95 tăng giá từ 15 giờ ngày 27-8

Tại kỳ điều hành này đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.295 đồng/lít (kỳ trước chi 932 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 670 đồng/lít (kỳ trước là 479 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu mazut ở mức 453 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước).Bạn cũng có thể thích