OFFB
Mạng xã hội Xe và Giao thông sôi động ở Việt Nam.

Những tai nạn giao thông vì quá chủ quan do camera ghi lại

Những tai nạn giao thông vì quá chủ quan do camera hành trình ghi lại, nghi là do phụ nữ cầm lái.

Những pha tai nạn khó hiểu do các chị em quá chủ quan. Các cụ mợ lưu ý về dặn vợ cho kỹ nhé.

 Bạn cũng có thể thích