OFFB
Mạng xã hội Xe và Giao thông sôi động ở Việt Nam.

Đầu năm 2021, bỏ qui định lắp bình cứu hoả trên ôtô dưới 9 chỗ

Từ ngày 10/1/2021, ôtô dưới 9 chỗ không phải lắp bình cứu hỏa theo qui định của Nghị định 136/2020.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 136/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2021, thay thế Nghị định 79/2014.

Theo Nghị định 136/2020, chỉ qui định bắt buộc trang bị bình cứu hoả, phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất và đặc điểm hoạt động đối với các phương tiện trên 9 chỗ ngồi. Như vậy xe ô tô dưới 9 chỗ không phải lắp bình cứu hỏa như qui định được ban hành năm 2014.

Quy định ô tô từ 4 chỗ phải lắp bình cứu hỏa được áp dụng từ tháng 1/2016. Theo đó, ô tô từ 4 chỗ trở lên phải có 1 bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít, hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg. Trường hợp tài xế không trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Đầu năm 2021, bỏ qui định lắp bình cứu hoả trên ôtô dưới 9 chỗ 1, OFFB
Bỏ qui định lắp bình cứu hoả trên ôtô dưới 9 chỗ.

Theo Bộ Công an, mục đích quy định này là giúp người dân nhận thức và tự trang bị để phòng tránh tổn thất lớn khi cháy nổ.

Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện, Bộ Công an đề xuất, bỏ quy định bắt buộc có bình cứu hỏa với xe ô tô từ 4 chỗ là để phù hợp với dự thảo nghị định quy định chi tiết về Luật Phòng cháy và chữa cháy mà Bộ xây dựng (Nghị định 136/2020).

Cụ thể qui định, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 đến dưới 10 chỗ ngồi thay vì phải có bình chữa cháy thì chỉ cần có hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 Bạn cũng có thể thích