OFFB
Blog xe hơi, đánh giá xe ô tô, chia sẻ kiến thức về xe ô tô

Cập nhật mới: Xe chưa cấp biển số vẫn được phép tham gia giao thông

Từ trước đến nay, xe mới chưa được đăng ký và cấp biển số sẽ không được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên điều này sẽ thay đổi sau khi thông tư 58/2020/TT-BCA vừa chính thức áp dụng vào ngày 1/8.

Theo đó, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức nếu có nhu cầu tham gia giao thông sẽ cần tiến hành đăng ký tạm thời.

Đương nhiên, việc đăng ký tạm thời sẽ chỉ được phép lưu thông có thời hạn, theo tuyến đường và phạm vi hoạt động. Các thông tin này sẽ được ghi rõ trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Cập nhật mới: Xe chưa cấp biển số vẫn được phép tham gia giao thông 1, OFFB

Thủ tục đăng ký xe tạm thời cũng khá đơn giản, hồ sơ đăng ký xe tạm thời và thời giạn giấy chứng nhận xe tạm thời như sau:

Hồ sơ đăng ký xe tạm thời

Với xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam

Đối với dòng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước, người có nhu cầu tham gia giao thông cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký xe
  • Bản sao hoá đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho
  • Với xe nhập khẩu, tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnhTờ khai đăng ký xe (mẫu số 01)
  • Bản sao tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe.
  • Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khảu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA

Với các xe nước ngoài vào Việt Nam

Với những xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức cần chuẩn bị: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời
Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được quy định là 30 ngày, đối với:

  • Xe nhập khẩu, tạp nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh.
  • Xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức.

Thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó. Xe có đăng ký tạm thời sẽ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

 Bạn cũng có thể thích