Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase


Mẫu sedan siêu sang 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase sẵn sàng làm tan chảy bất kỳ một trái tim đam mê giá trị nghệ thuật phương Tây nào. Vẫn sự sang trọng, phong cách quý tộc đầy bí ẩn của dòng Rolls-Royce, 2018 Phantom Extended Wheelbase (EWB) là phiên bản có trục cơ sở kéo dài của 2018 Rolls-Royce Phantom thông thường chắc chắn làm mê đắm những fan hâm mộ của Rolls-Royce.

Cùng ngắm bộ ảnh “rõ đến từng chi tiết” về chiếc sedan siêu sang 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase:

2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase Photo Gallery:

018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/1-1.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/1-1-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/1-1-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/1-1-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />

018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p5_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p5_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p5_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p5_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p6_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p6_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p6_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p6_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p7_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p7_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p7_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p7_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p8_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p8_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p8_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p8_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p9_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p9_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p9_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p9_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p10_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p10_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p10_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p10_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p11_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p11_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p11_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p11_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p12_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p12_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p12_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p12_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p13_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p13_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p13_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p13_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p14_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p14_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p14_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p14_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p15_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p15_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p15_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p15_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p16_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p16_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p16_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p16_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p17_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p17_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p17_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p17_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p18_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p18_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p18_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p18_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p19_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p19_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p19_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p19_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p20_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p20_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p20_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p20_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p21_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p21_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p21_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p21_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p22_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p22_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p22_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p22_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p23_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p23_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p23_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p23_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p24_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p24_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p24_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p24_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p25_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p25_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p25_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p25_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p26_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p26_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p26_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p26_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p27_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p27_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p27_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p27_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p28_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p28_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p28_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p28_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p30_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p30_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p30_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p30_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p31_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p31_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p31_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p31_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p32_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p32_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p32_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p32_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p33_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p33_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p33_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p33_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p34_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p34_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p34_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p34_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p35_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p35_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p35_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p35_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p36_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p36_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p36_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p36_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p37_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p37_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p37_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p37_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p38_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p38_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p38_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p38_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p39_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p39_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p39_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p39_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p41_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p41_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p41_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p41_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p42_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p42_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p42_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p42_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p43_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p43_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p43_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p43_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p45_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p45_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p45_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p45_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p46_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p46_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p46_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p46_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p47_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p47_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p47_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p47_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p48_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p48_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p48_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p48_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p49_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p49_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p49_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p49_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p2_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p2_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p2_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p2_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> 018 Rolls-Royce Phantom, Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, OFFB" width="1920" height="1271" srcset="https://offb.vn/media/2018/06/6647_p3_l.jpg 1547w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p3_l-300x199.jpg 300w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p3_l-768x508.jpg 768w, https://offb.vn/media/2018/06/6647_p3_l-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />

Theo khảo sát, giá chiếc 2018 Rolls-Royce Phantom này tầm 520.000 USD. Các cụ mợ thấy chiếc ‘bóng ma’ này thế nào, mời thẩm..bình luận

Genesis

Just Genesis :)

Bộ ảnh rõ từng chi tiết 2018 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase

Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds